Programa de 17 de juliol de 2023

-Comisión de absentismo.

-Comisión paritaria.

-Kaos organizativo en la empresa y como consecuencia se da un servicio horrible que padecen usuarios y conductores.

-Una semana mas sin control 🩺.

CGT
Parcs i Jardins repressalia
a dues delegades de la CGT, suspesses
amb 21 i 30 dies de feina i sou, per Ia
seva tasca sindical.
La solidaritat la nostra millor eina
CAIXA DE RESISTENCIA
APORTACIÓ VOLUNTÀRIA
Núm. de compte:
ES49 3025 0001 1914 3349 4858
Titular:Sindicat Administració Pública
CGT BCN
Concepte: Solidaritat Fani i Azu